Utbyggere vil ha økt aktivitet i byen 

Hvordan gjøre Kongsvinger mer attraktiv som konferanseby og reisemål? Og samtidig oppnå mer aktivitet og folkeliv i bygatene? Løsningen kan være et nytt sentrumshotell med småkinosaler og konferansefasiliteter i Storgata på hjørnet ved Rådhusteatret. 

 – Vi spurte for en tid tilbake den politiske og administrative ledelsen i kommunen om hva vi kan gjøre for å bidra til økt handel, mer aktivitet og større trivsel i Kongsvinger. Svaret var at de ønsket seg et moderne sentrumshotell med gode konferansefasiliteter midt i hjertet av byen. Nå ser vi at ønsket kan oppfylles, sier Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M Fjeld og Karl Erik Rimfeldt i Rimfeldt Eiendom. De to fronter prosjektet som familiene Fjeld, Holth og Rimfeldt i fellesskap vil stå bak. 

Godt utgangspunkt for konferanseby

– Byen mangler et godt sentrumshotell som både har kapasitet til større arrangementer, kan tilby gjestene god standard og samtidig fungere som et midtpunkt for byens innbyggere. Et hotell i Kongsvinger kan ikke leve av turister alene, men nærheten til Oslo og Gardermoen tilsier at byen vil være et godt alternativ for konferanser, seminarer, messer og andre større arrangementer. Kongsvingerregionen har en rekke kvaliteter som kan tilføre arrangementene noe ekstra utover det å ha kort avstand til Gardermoen og Oslo, sier de to, og fortsetter: 

– I tillegg har kommunen gitt uttrykk for at de har behov for flere mindre kinosaler som kan avlaste og gjøre Rådhusteatret mer fleksibelt. Lykkes vi med å gjøre hotellet til et populært møtested for næringslivet og lokalbefolkningen, skaper vi samtidig et godt grunnlag for bærekraftig drift. 

Hotellkjeder er positive

Utbyggerne er i dialog med flere aktuelle hotelldrivere og kjeder som har vist positiv interesse for prosjektet. Den entydige tilbakemeldingen fra de profesjonelle aktørene er at et sentrumshotell i Kongsvinger kan lykkes – forutsatt at beliggenheten er riktig. 

Et nytt sentrumshotell vil ikke komme i konflikt med noen av veiene eller de opprustede delene av byparken. Håpet er tvert imot at hotellet skal gjøre parken enda mer tilgjengelig.
Et nytt sentrumshotell vil ikke komme i konflikt med noen av veiene eller de opprustede delene av byparken. Håpet er tvert imot at hotellet skal gjøre parken enda mer tilgjengelig.

– Det siste året har vi vurdert aktuelle arealer i Kongsvinger, og konklusjonen er altså at Storgata ved Rådhusteatret er det eneste stedet som oppfyller de avgjørende kriteriene. I klartekst betyr det kort avstand til Kongsvingerhallen, svømmehallen, Rådhusteatret, rådhuset, Markensplassen, Kongssenteret, byparken, NTG, Høyskolesenteret og de videregående skolene. Offentlig transport finnes i Storgata og en beliggenhet nær brannstasjon, politistasjon og sykehus er også et pluss. Et hotell i Storgata vil dessuten styrke alt som skjer i Øvrebyen og aktivitetene på Festningen, som tross alt er byens viktigste besøksmål. Det er videre helt avgjørende at hotellet blir godt synlig og lett tilgjengelig med gode adkomstforhold, sier Kvinge, og viser til at planene blant annet omfatter en underjordisk parkering til 100 biler, 140 hotellrom, resepsjon, restaurant og et eget bygg med to kinosaler og flere konferansesaler og møterom. 

Kjøp og omregulering

Arealet som er blinket ut, eies i dag av Kongsvinger kommune. Forslaget går i korthet ut på at utbyggerne får en rettighet til å kjøpe tomten til markedspris og at det snarlig settes i gang en reguleringsprosess for området. 

Slik kan det planlagte sentrumshotellet bygges langs Storgata, ved hjørnet mot Rådhusteatret.

– Tanken er at sentrumshotellet skal bli en attraktiv «inngangsportal» til byparken. I dag fremstår den aktuelle tomten som bratt og utilgjengelig, og byparken ligger «bortgjemt» bak dette terrenget. Et sentralt element i prosjektet er den nye «Byparktrappa», som både vil åpne opp mot parken og lage et nytt, trivelig byrom. Trappen vil også binde hotell- og kinodelen sammen, og kan tenkes brukt til uteservering fra hotellets bar og restaurant, forteller Kvinge. 

Vil binde sentrum sammen

Skissene som er utarbeidet av LINK Arkitektur viser hvordan de to bygningene kan etableres ut mot Storgata og Teatergata. Når kommunen nå også går i gang med byggingen av den såkalte festningsavenyen, vil hotellet bidra til å binde Markensplassen sammen med Kongssenteret, Midtbyen og resten av sentrum. Til sammen vil dette bidra til et stort løft av sentrumsgatene. 

– Mange har etterlyst et mer helhetlig sentrum. Ideen er i tråd med strategien for «Kongsvinger 2050», og håpet er nå at politikerne ser at vi sammen kan ta et stort skritt mot målet om å styrke Kongsvinger som regionsenter med en kompakt og konsentrert sentrumskjerne, avslutter Karl Erik Rimfeldt. 

DEL