Bygger større verksted og ansetter flere fagfolk

Joachim Kvernberg Bundesen (f.v.), Bjørn Ivar Moen, Kjell Magne Amundsen, Glenn Ramstad, Ole Daniel Strandseter (daglig leder) og Morten Solheim trenger større plass og nye kolleger. Kongsvinger Bilskade AS går så det suser og i fjor omsatte de for over ti millioner kroner.

Kongsvinger Bilskade vokser

Kongsvinger Bilskade AS trenger allerede mer plass. – Nøkkelen til suksess ligger først og fremst i dyktige fagfolk, men også i et verksted med effektive og rasjonelle rutiner.

Det sier eierne av Kongsvinger Bilskade AS; Sverre Johan Schjervheim, Mirzet Mahmuljin og Oddbjørn Roverudseter. Det godkjente bilskadeverkstedet i Kongevegen ble etablert høsten for halvannet år siden, vegg i vegg med Kongsvinger Auto.

Helt fra første dag har Kongsvinger Bilskade tjent gode penger. Etter tre måneders drift kunne de ved utgangen av 2016 notere seg et overskudd på hele 443.000 kroner.

– Fortsettelsen har vært like positiv, og langt bedre enn vi torde å drømme om.Regnskapet for 2017 viser en omsetning på cirka 10,2 millioner kroner. Resultatet før skatt er på cirka 1,2 millioner kroner. Det på tross av at vi i fjor investerte i mye nytt utstyr. Det var behov for betydelig utskifting og modernisering i lokalene, sier Schjervheim og Mahmuljin.

Stor tillit
Kongsvinger Bilskade satser på medarbeidere med fagbrev. Bedriften er under daglig ledelse av Ole Daniel Strandseter. Han stiller store krav til kvaliteten på arbeidet som utføres – helt fra bilene ankommer verkstedet og til siste finish før de ruller ut igjen.
– Kvaliteten som disse dyktige medarbeiderne leverer, gir oss ikke bare stor tillit ute blant bileierne, men også hos forsikringsselskapene. Sistnevnte bidrar hele tiden til en betydelig vekst i antall oppdrag. I fjor reparerte vi i gjennomsnitt 13 biler ukentlig, noe som gjør at behovet for større plass begynner å bli akutt, sier Schjervheim og Mahmuljin.

Mirzet Mahmuljin og Sverre Johan Schjervheim eier Kongsvinger Bilskade AS sammen med Oddbjørn Roverudseter. Sistnevnte eier lokalene i Kongevegen hvor lakkerings- og karosseriverkstedet holder til.

Flere ansatte
Sammen med gårdeier og medeier Roverudseter, vurderes det nå flere muligheter for utvidelse. Ytterligere én lakk-boks er et av flere behov de tar hensyn til i planleggingen av et tilbygg.
Dagens verksted er på cirka 370 kvadratmeter. Når tilbygget står ferdig, vil Kongsvinger Bilskade disponere 620 kvadratmeter.
– Vi er glade for å ha utvidelsesmuligheter. Det er i Kongevegen vi vil være, og nå venter vi på tilbud fra ulike entreprenører. Med større plass og flere kjøreporter får vi muligheten til å organisere driften mer effektivt. Det øker kapasiteten og gir grunnlag for å ansette flere. I dag sysselsetter vi 6,5 årsverk, legger de til.
Lokalene eies av Oddbjørn Roverudseter. Han driver også Nissan- og Opelforhandleren Kongsvinger Auto. Sverre Johan Schjervheim og Mirzet Mahmuljin er, sammen med Roverudseter og Egil Stenshagen, eiere av Kongsvinger Bilsenter som selger Mercedes og Peugeot.
– Tilhørigheten til disse to bilbutikkene og merkene de representerer, sikrer oss jevn tilgang til et visst antall biler med behov for karosseriarbeid og lakkering. Forbindelsen til importørene åpner dessuten for bruk av vårt svært moderne og digitale bookingsystem, som også gjør det mulig for kundene å se hvor i reparasjonsprosessen bilen deres til enhver tid er, sier Schjervheim og Mahmuljin.
– Importørene stiller strenge krav til kompetanse. Det innebærer at de ansatte, blant annet med bistand fra bilprodusentene, til enhver tid er drillet på alt de trenger å vite knyttet til alle disse merkenes biltyper, legger de til.

Daglig leder Ole Daniel Strandseter mener uheldige bilister fortjener litt flaks, og gir derfor Flax-lodd til kundene når de henter sin nylakkerte bil. Han er stolt over tilbakemeldingene som både forsikringsselskapene og kundene gir dem. Innkjøpssjef Dag Raavand gir følgende attest: – Kongsvinger Bilskade er blant de flinkeste i landet.

Flinkeste i landet
Kongsvinger Bilskade har avtale med flere forsikringsselskaper, deriblant If Skadeforsikring. Dag Raavand, selskapets innkjøpssjef, jubler over tilbakemeldingene som kundene hatt gitt etter verkstedbesøk hos Ole Daniel Strandseter og hans medarbeidere.
– Kongsvinger Bilskade er blant de flinkeste i landet. Vår benchmarking viser at ett hundre prosent er godt fornøyde med jobben de har fått utført på dette verkstedet, sier Raavand.
– Våre kunder skal oppleve en «rolig vi hjelper deg opplevelse» når bilen utsettes for skade og må på verksted. Tilbakemeldingene knyttet til Kongsvinger Bilskade gjennom 2017 viser at de er en samarbeidspartner kundene setter stor pris på, legger han til.

Foretrukken partner
Gjensidige er også et selskap som samarbeider med skadeverkstedet i Kongevegen. Kongsvinger Bilskade er foretrukken Gjensidige-partner i Glåmdals-regionen.
Utgangspunktet for denne avtalen er en anbudskonkurranse hvor forhold som kompetanse, utstyr og andre egenskaper teller minst like mye som pris.
– Gjensidige forteller oss at de føler seg trygge på at kundenes biler er i sikre hender hos oss. Det gjelder ikke bare Peugeot, Mercedes, Opel og Nissan, men også for alle andre bilmerker, sier Mahmuljin.
Gjensidige-kunder som velger å bruke Kongsvinger Bilskade AS oppnår inntil åtte års garanti på arbeid og deler, samt en utvidet leiebilperiode fra ti til 30 dager.
– Forsikringsselskapet har også en egen app der kundene kan registrere bilskaden sin. Denne er blant annet utstyrt med verkstedvelger. Slik vi opplever Gjensidige så legger de godt til rette for at kundene skal bruke Kongsvinger Bilskade. Det forplikter oss til å levere topp kvalitet, og gir motivasjon til hele tiden å være skjerpet og optimalisert både på fagkunnskap og utstyr, legger Schjervheim til.
Mange andre forsikringsselskaper samarbeider også med Kongsvinger Bilskade, og viser gjennom sine avtaler at de har stor tillit til de ansatte i Kongevegen. Felles for dem alle er at de ønsker at kundenes biler står kortest mulig på verkstedet. Etter den planlagte utvidelsen håper Sverre Johan Schjervheim og Mirzet Mahmuljin å tilfredsstille både bileierne og forsikringsselskapene på dette området.
– Vi leverer veldig bra i dag, men tid vil alltid kunne måles i penger. Dagens kapasitet bremses litt, blant annet av utfordringer knyttet til tørketid. Med større plass blir dette noe av det vi vil klare å levere enda bedre på, og dermed redusere verkstedsoppholdet i tid for bileierne, sier de.
Kongsvinger Bilskade AS er godkjent som bilskadeverksted av Statens vegvesen.

DEL