Etter ungdomsskolen satset Erik Mjelde på murerfaget, men få år senere slo ryggen seg vrang. I dag takker han «Ringer i vannet» og Nokas for at han er i fast jobb som vekter. – Jeg kunne ikke hatt en bedre jobb, sier 22-åringen.

– Jeg var ikke klar over alle variasjonene og mulighetene som ligger i vekterfaget. Ut fra den mottakelsen jeg har fått og alle de varierende oppgavene som vi i sikkerhetsbransjen utfører, ser jeg for meg at dette er en jobb jeg kan ha resten av mitt yrkesaktive liv, sier Erik Mjelde til fagbladet Aktuell Sikkerhet.
I dag er han sentervekter på Åsane Storsenter. Samtidig er han godt i gang med å fullføre vekteropplæringen.
– I utgangspunktet var jeg litt i tvil da vekterfaget ble løftet frem som et alternativ for meg, men i dag er jeg kjempeglad for at både jeg og Nokas grep muligheten, sier han.

Lykkelig valg
Erik Mjelde begynte som murer rett etter ungdomsskolen, men ryggplager gjorde at han gikk sykmeldt gjennom ett helt år. Deretter satset han på skolen i håp om å bli industrimekaniker.
– Jeg fullførte ett år, men måtte erkjenne overfor både meg selv og andre at skolegang ikke var noe for meg. Jeg fantes ikke motivert og satset heller på en lærlingeplass som forskalingssnekker. Også det måtte jeg slutte med som følge av ryggplagene, sier Mjelde.
I samråd med en Nav-lege ble det konkludert med at unggutten trengte annerledes arbeidsoppgaver enn han hadde hatt. Det førte han til arbeids- og inkluderingsbedriften A2G Kompetanse AS, en virksomhet som på oppdrag fra NAV jobber for å få flest mulig mennesker tilbake i en ordinær jobb. Felles for kandidatene, som er henvist fra NAV, er at de av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Rekrutteringsstrategien de bruker, «Ringer i vannet», er regissert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hos A2G traff han næringslivskontakt og key account manager Kjersti Rasmussen som, gjennom sine intervjuer med ham, konkluderte med at vekteryrket kunne bli et lykkelig valg.
– Jeg var veldig i tvil. Hadde veldig lyst, men var samtidig skeptisk. At jobben i Nokas var åpen i den forstand at det lot seg gjøre å prøve den uten binding, gjorde at jeg ga det en sjanse. Det har jeg ikke angret på, smiler Mjelde.

Ragnhild Friis-Ottessen i NHO er mektig imponert over evnen som arbeids- og inkluderingsbedriften A2G Kompetanse AS har til å finne riktige kandidater til riktige arbeidsgivere. Erik Mjelde er et godt eksempel. Malin Bjørndal i Nokas (foran) er enig (foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet).

Attitude
Forut for intervjuene som Kjersti Rasmussen hadde med Mjelde, var han, ifølge fagbladet Aktuell Sikkerhet, i to karrierekartleggingsmøter med jobbveileider hos A2G.
– I intervjusituasjonen oppfattet jeg at Erik Mjelde var rolig og troverdig. Begrepet attitude favner bredt, men ut fra min kunnskap er hans kvaliteter dekkende for den attitude som forventes av en vekter, sier Kjersti Rasmussen.
Etter at Rasmussen, i fellesskap med Mjelde, hadde konkludert med at vekterfaget – med alle sine muligheter – kunne være noe for ham, gikk veien videre til Nokas. Der var det ytterligere intervjuer hos Malin Bjørndal. Hun fungerte da som personalansvarlig ved selskapets avdeling i Bergen.

Gjennom nåløyet
– Jeg oppfattet raskt Mjelde som en beskjeden kar, som samtidig er «på». Han hadde nødvendig kompetanse og viste en ærlighet og beherskelse som ga meg tro på ham, sier Bjørndal til Aktuell Sikkerhet.

Avdelingsleder Geir Svanberg er svært fornøyd med «Ringer i vannet» og ikke minst med sin nye vekter Erik Mjelde. For Nokas har «Ringer i vannet» gjort det mye enklere å ta inn personer fra NAV-systemet enn tidligere (foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet).

– Kompetanse kan uansett læres, men det er avgjørende å ha nødvendige kvaliteter for å lære. Og det har vi vært sikre på at Mjelde har, noe han også viser gjennom vekteropplæringen han er i gang med, supplerer Rune Monsen, som i dag er tilbake som personalansvarlig i Nokas i bergensregionen. Etter å ha kommet gjennom nåløyet fikk Mjelde prøve seg med både havne- og museumsvakthold, samt sentertjeneste.
– Det er viktig at vi som arbeidsgiver føler at den ansatte er på riktig sted, og at vedkommende selv føler at tjenesten og tjenestestedet er riktig for ham, sier Bjørndal.

Kartlegger behov
Ifølge Ragnhild Friis-Ottessen er samspillet mellom de potensielle arbeidstakerne og arbeidsgiverne i «Ringer i vannet» helt avgjørende. Hun er regionansvarlig i NHO, og lar seg imponere over hvilken effekt aktørene som arbeider etter denne rekrutteringsstrategien klarer å skape.
– «Ringer i vannet» handler om skreddersøm i form av potensiell arbeidskraft. I denne konkrete saken er det Kjersti Rasmussens arbeid ute i vekterbransjen som først og fremst er avgjørende. Hun har drevet omfattende research og kartlegging av selskapene. Hun har satt seg inn i hvilke behov bransjen har og hvilke krav som stilles til de ulike arbeidsområdene som en vekter opererer i, sier Friis-Ottessen til Aktuell Sikkerhet.
– På den måten har selskapene fått mulighet til å presentere seg. De har satt premissene for hvilke type kandidater Rasmussen kan foreslå overfor dem, legger hun til.
Både Friis-Ottesen og Rasmussen karakteriserer kartleggingen av bedriftene som svært nyttig, ikke minst fordi det har gjort dem bevisste på at vekterne kanskje er å anse som Norges mest undervurderte yrkesgruppe.

Ragnhild Friis-Ottessen (NHO) (Fra venstre), Geir Svanberg (Nokas), hovedpersonen Erik Mjelde, Kjersti Rasmussen (A2G), Malin Bjørndal (Nokas) og Grete Grimstad (A2G) er, som Rune Monsen (Nokas) (Stående bak) veldig fornøyde med at Mjelde har funnet seg godt til rette som vekter (foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet).

Trygge
– For Nokas har Kjersti Rasmussens og A2G sin interesse og evne til å sette seg inn i vår virksomhet vært imponerende. På den måten har de åpnet en helt ny verden for oss når det gjelder rekruttering og det å kunne bidra til å få de som har falt utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, sier avdelingsleder Geir Svanberg i Nokas til Aktuell Sikkerhet.
– Tidligere kunne vi bli oppringt fra ulike etater og foretak som ønsket praksisplasser til personer som av ulike årsaker trengte sysselsetting, uten at den som ringte hadde peiling på hva vi som sikkerhetsselskap har behov for – eller hvilke krav vi stiller. Det var da en stor risiko og belastning å ta inn kandidatene, men nå er vi trygge på at «Ringer i vannet» tilbyr oss dem vi trenger og dem vi kan gi noe til, legger han til.
Ragnhild Friis-Ottessen bekrefter at kandidatene som ansettes gjennom «Ringer i vannet» ofte blir værende i det selskapet hvor de sysselsettes. Og ekstra gledelig synes hun det er at majoriteten av de som har kommet i jobb i sikkerhetsbransjen blir ansatt i faste stillinger. Hun understreker at det foreløpig ikke er snakk om veldig mange, men treffprosenten er svært høy.
– Den langsiktige jobben som gjøres i forkant er avgjørende. Erfaringene som «Ringer i vannet» har gjort seg, særlig her i Hordaland og på Østlandet, viser at nettopp dette er viktig. Kandidatene blir nøye utvalgt med utgangspunkt i dialogen mellom partene. De er allerede trygge på hverandre og den rollen som skal utføres.
Derfor blir det enklere å få til en match mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette på tross av at kandidatene på forhånd sjelden har tenkt på vekteryrket som aktuelt for dem selv. Det er yrkesveilederne som finner vekter-egenskapene i de fleste som til slutt formidles til den bransjen. Jeg tror det kan ha noe med hvor undervurdert dette viktige yrket er, legger Friis-Ottessen til.

Tid til datteren
Etter kort tid i Nokas ble Erik Mjelde fast ansatt. Han arbeider fullt og savner sjelden murerjobben.
– Det var murer jeg ville bli, men ryggplagene hinder meg i å realisere den planen. Derfor kunne jeg ikke hatt en bedre jobb enn den jeg har nå. Nokas viser stor fleksibilitet, og arbeidstidene gjør det enkelt for meg å være sammen med datteren min på to år når jeg har henne, sier han.
– Felles for alle virksomhetene vi har avtale med i sikkerhetsbransjen, Nokas, Securitas, Pegasus og Verisure, er at de har flere fagområder som kandidatene kan prøve seg i. Samtidig er de tydelige på at det stilles strenge krav, mange av dem absolutte. Det gjør rekrutteringsarbeidet enklere, sier Friis-Ottessen.
– Vandel er ett eksempel på det. Du har liksom ikke bare litt rulleblad. Enten har du ren vandel, eller så har du det ikke, smiler hun.

Gode resultater
Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service oppfordrer flere bedrifter til å bli en del av «Ringer i vannet».
– «Ringer i vannet» imponerer med sitt brede nettverk av tilknyttede bedrifter innenfor alle segmenter og bransjer i norsk næringsliv. Resultatene taler for seg, det er ikke tvil om at dette betyr mye for mange mennesker som av forskjellige årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Det å kunne få tilrettelagt støtte og oppfølging er viktig både for den enkelte kandidat og for bedriftene, sier Karlsen.