Brannsikring er blitt et viktig og vellykket marked for Detec. Flere kommuner og forvaltere av kulturminner og verneverdige bygg satser på selskapets overvåkingssystem.

Systemet varsler ifølge Detec branntilløp svært tidlig og har store muligheter for feilkilde-eliminering. Løsningen har blitt ytterligere aktualisert etter brannen i Sogndal i helga, som i ettertid har satt fokus på mangelfull brannsikring av landets trehusbebyggelse. Det samme skjedde også etter stor-brannen i Lærdal i 2014.

Detec Next Fire Detection, som med oversiktskameraer kan dekke flere bygninger – til og med hele bydeler – er utviklet i Oslo med gode innspill fra fagmiljøer i norske brannvesen. Teknologien som brukes, og som er utviklet i samarbeid med Sintef, sikrer ifølge produsenten svært tidlig varsling til brannvesenets 110-sentral. Der kan de umiddelbart evaluere og respondere på eventuelle mistenkelige hendelser.

Markedskonsulent Stig Norman Olsen og salgsingeniør John Ekrem i Detec melder om stor interesse for Detec Next Fire Detection. Systemet er høyaktuelt etter brannene i Sogndal som skapte fokus på manglende sikring av landets trehusbebyggelse.
Markedskonsulent Stig Norman Olsen og salgsingeniør John Ekrem i Detec melder om stor interesse for Detec Next Fire Detection. Systemet er høyaktuelt etter brannene i Sogndal som skapte fokus på manglende sikring av landets trehusbebyggelse.

– Da vi startet med brannsikring i 2010 trodde vi alarmdeteksjonen i de radiometrisk-termiske kameraene var
tilfredsstillende. Men det viste seg at vi tok feil. For å kunne levere en god nok løsning i henhold til en bestilling fra Bravida som skulle sikre Trondheims gamle trehusbebyggelse, var vi nødt til å tenke kjapt.

Det sier markedskonsulent Stig Norman Olsen og salgsingeniør John Ekrem i Detec til fagbladet Aktuell Sikkerhet.
Det norske gründerselskapet søkte som nevnt råd, og ikke lenge etter var de ute på markedet med kombinasjonen av radiometrisk-termisk kamera og PTZkamera, samt programvare for analyse av data og alarmhåndtering. Det som først het Detec Fire Detection ble med ulike oppgraderinger etter hvert til Detec Next Fire Detection.

Kvalitet dag og natt
– Førstnevnte kamera lokaliserer varmeutvikling. Hvis varmen stiger til en kritisk temperatur som måles med stor nøyaktighet på pixelnivå, formidles informasjonen videre til Detec Next-serveren. Derfra aktiveres det styrbare PTZ-kameraet for umiddelbart å zoome inn nøyaktig på det stedet hvor varmeutviklingen skjer. Bildene
av området som da forstørres, blir visuelt så gode at detaljer kommer godt til syne, sier Olsen.

– Teknologien vil sikre svært tidlig varsling til brannvesenets 110-sentral som umiddelbart kan respondere på mistenkelige hendelser, sier Ekrem.

Prosjektleder Christen Bentzen, som er ansvarlig for teknikk og daglig drift ved 110-sentralen i Agder, bekrefter til fagbladet Aktuell Sikkerhet at de har svært god erfaring med deteksjonsnøyaktigheten i Detec Next Fire Detection.

– Vi har hatt ett faktisk branntilløp og har kjørt mange tester som viser perfekt deteksjon. PTZ-kameraene leverer gode bilder både dag og natt takket være IR-belysning, sier han.

Fugleperspektiv
110-sentralen i Agder er en felles nødmeldingssentral for både Aust-Agder og Vest-Agder. Kommunene Risør, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord har alle – takket være finansiering fra Riksantikvaren – valgt Detec-løsningen for å kunne forebygge branner i tett trehusbebyggelse med termisk overvåking. Leveransene i Agder-fylkene har, som i Trondheim, foregått gjennom Bravida. Per i dag utgjør denne til sammen 13 radiometrisk-termiske kameraer og åtte IP PTZ-kameraer som er integrert mot alarmmottaket. Det kan etter hvert også bli
snakk om å ta systemet i bruk i Grimstad og i Lillesand. Risør og Mandal har signalisert mulig utvidelse av anleggene som de allerede har tatt i bruk.

Detec Next-programvaren som ligger i bunnen, sørger for at det i prinsippet ikke finnes begrensninger på hvor stort systemet kan bli. Aktuell Sikkerhet skriver at det gjelder både antall kameraer og antall klienter på alarmmottaket.

Systemet kan overvåke store områder, og det finnes eksempler der avstanden mellom kamera og objekt er på mer enn én kilometer. Likevel er bildene ifølge Olsen fortsatt så godt oppløst at de gir korrekt varsling. Han poengterer at det er viktig å få plassert kameraene i best mulig overvåkingsposisjon. Høye hus eller naturlige
høyder, er eksempler på hvor det kan filmes fra i et fugleperspektiv.

– Detec Next Fire Detection verken erstatter eller påvirker innvendig deteksjon, men gir for vår del trygghet for gammel trehusbebyggelse i større områder. Så ja, jeg vil absolutt si at denne type overvåking også øker sikkerheten for innbyggerne våre, sier Bentzen.

Brukervennlig grensesnitt for operatører, mulighet for integrering mot eksisterende alarmmottak og produksjon i Norge var blant årsakene til at sørlandskommunene valgte Detec-løsningen.

Egnet for flere markeder
– Når det gjelder eliminering av feilkilder, så er solrefleksjon et av mange eksempler som håndteres. Varmekilder som beveger seg, for eksempel et kjøretøy som driver snøbrøyting i et område, kan også utløse
alarm – men det er også enkelt å filtrere bort gjennom analyse av bevegelsesmønster,
sier Olsen.

– Det kan også skje at en varm kilde ikke utgjør noen fare og at den faktisk er under kontroll. Eksempler på dette kan være en grill, varmearbeider eller rett og slett refleksjon av en peis i et åpent vindu. I slike tilfeller kan operatøren merke denne kilden og ignorere alarm i et gitt tidsrom, legger han til.

I tillegg til at Detec Next Fire Detection er levert til sikring av trehusbebyggelse i Trondheim og Agder-fylkene, er det flere andre kommuner som vurderer installasjon.

– Løsningen vår er også i bruk for å sikre verneverdige bygg, bygninger med verdifull og uerstattelig kunst, samt kritisk infrastruktur. Vi ser for oss at kraftprodusenter, landbruket, skogeiere, industri- og lageranlegg, samt tankanlegg kan ha stor nytte av denne formen for brannsikring. Teknologien kan også brukes som perimetersikring fordi temperaturinformasjonen gir et ekstra bidrag til å kunne identifisere om mennesker er i ferd med å trenge seg inn, sier Olsen.

Detec Next Fire Detection har ifølge Olsen avansert brukerstyring, noe som gjør at bare et fåtall personer har tilgang.

– Vi ivaretar personvernet, og kan blant annet legge sperre slik at det ikke lar seg gjøre å se bildene fra PTZ-kameraene før det radiometrisk-termiske kameraet utløser alarm, sier Stig Norman Olsen til Aktuell Sikkerhet.

DEL