Den nyeste LED-teknologien gir store muligheter for retailaktører. Salgsfremmende effekter kan oppnås, og på toppen kan man få 68 prosent energibesparelse.

Norske butikkjeder har begynt å få med seg hvilke muligheter og besparelser som den nyeste belysningsteknologien gir. LED gir store muligheter for å oppnå effekter. Philips er av de ledende aktørene i bransjen som leverer løsninger og gir råd og opplæring.

Store besparelser

Kombinert med bruk av styring og automatikk kan man høste store energibesparelser.
LED bruker i seg selv mindre energi enn den tradisjonelle halogenteknologien som nå forlates, og styring reduserer bruken når det ikke er behov for lys. Eksempelvis bevegelsessensorer som tenner lyset når noen kommer inn i rommet. Etter en stund uten aktivitet i rommet, slukkes lyset.
Bare ved å gå ned fra 1.000 til 800 lux vil gi en enorm energi- og miljøgevinst hvis hele retailsektoren gjør dette.

Jysk har begynt utrulling av belysning basert på nyeste teknologi. Foto: Claus Løgstrup
– Til sammen snakker vi om 60-76 prosent besparelse, forteller Simon Sæther som er Key Account Manager hos Philips Lighting.
Altså tjenes investeringer i moderne belysning fort inn. I kjeder med mange butikker kan samlede besparelser bli meget store, poengterer Sæther.
Den teknologiske utviklingen vil fortsette. Energiforbruket vil falle videre og kundeopplevelsene vil bli bedre.
Men det er ikke bare snakk om å spare strøm. LED gir tallrike muligheter for å oppnå effekter. Noen bransjer i retail har kommet lengre enn andre. Sæther mener at noen bransjer har en lang vei igjen å gå. Rådgivning og kunnskapsformidling om de nye mulighetene må til.
Det finnes noen få gode kjeder i Norge som har dette fokuset i dag.
Simon Sæther jobber i et tverr-nordisk team i Philips som jobber med belysning for retail og hospitality. Bakgrunnen for at de jobber på tvers av landegrensene er at kjedene de selger til som regel befinner seg i flere land.

Mest ikke best

Riktig belysning er definitivt ikke mest mulig lys. Noen kjeder har jevnt over for kraftig lys i sine butikker, mellom 1.000 og 1.500 lux.
– Så mye trengs som regel ikke, i hvert fall ikke i alle soner i butikken, presiserer Sæther.
Det er en tydelig trend å dele butikkene inn i forskjellige soner og ha forskjellig type belysning i sonene. Ulik styrke og fargetemperatur, noe som skaper tydelige forskjeller i stemningen. Sæther tar oss med rundt i de svært lekre lokalene til Lexus i Tønsberg som stod ferdige i april.
I salgssonen er lysstyrken på 1.000 lux, mens den kun er på 300 i relax-sonen.
Betjeningen er meget enkel. Styringen er et panel med tre eller fire brytere. I møterommet kan man velge mellom «dim opp» (møter med formell atmosfære), «dim ned» (mer avslappet atmosfære) og «rengjøring» (maksimalt lys for å lette renholdet). Automatikk sørger for at lyset slukkes etter en viss tid uten at det er bevegelse i rommet.
Kontorarbeidere som jobber foran skjermer trenger annen type belysning enn selgere som snakker med kunder og produksjonsarbeidere. Lyset må derfor tilpasses i forskjellige soner.

Kiwi har åpnet mange nye butikker med svært lavt strømforbruk. Foto: Halvor Gudim

Forskjellige effekter

Ved å bruke smal- eller bredstrålet belysning kan forskjellige effekter oppnås. For eksempel ved at man har en kombinasjon av smalstråle- og bredstråle optikker. I inngangspartiet hos Lexus er belysningen stilt inn asymmetrisk mot de første bilene som kundene møter for å få fram skinn i panseret på de råeste bilene. Lexus er opptatt å få fram viktige detaljer gjennom lyssetting.
Rom kan skifte atmosfære gjennom annen belysning, noe som kan oppnås ved å trykke på en knapp på panelet. Hos Lexus kan det for eksempel skje nå selgeren ønsker å vise kunden lakkprøver med forskjellige farger. Ved å trykke på en knapp blir det plutselig kraftigere lys, og lysfargen skiftes for å framheve de korrekte fargene.
– Da kommer dybden i metallicen fram, forklarer Sæther.
Lexus har vært meget bevisste på lyssetting i sine lokaler i en årrekke. De bruker mer ressurser på belysning enn eksempelvis Toyota som er i samme konsern. Lexus bruker belysning for å fremheve sin eksklusivitet og sitt image.
Med nye lyskilder kan man oppnå effekter med kontraster og skygge. Det er verken mulig eller ønskelig å fremheve alt et salgslokale. Man må gjøre noen valg.
– I motebransjen kan eksempelvis utstillingsdukka framheves med lys og skygge slik at kontrast skapes. Veggen bak kan benyttes til skape en stemning gjennom fargen som velges, sier Simon Sæther.

Fargetemperatur

Når belysning skal designes, skjer det som regel i samråd med kundens interiørdesignere. Lys kan få et rom til å virke større eller mindre. Moderne teknologi har full RGBWA, noe som medfører at man kan få den fargen man vil. Sæther illustrerer det for oss ved å trykke på en knapp, og blåfargen i taket endres med ett til rød. Det gjør det enklere for kjeder som vil endre farger med kampanjer. For eksempel når de kjører «rød kampanje» eller bruker gult i påsken. Med sentralstyring får kjeder samme fargeprofil i alle sine butikker.
Det er en fordel om man har automatikk som justerer lysmengden inne i takt med endringer i dagslyset utenfor eller en konstant lysregulering der en ønsker en konstant lysmengde gjennom levetiden på belysningen. Ved å velge en behagelig lystemperatur og innredning av rommet, kan man skape en avslappet og innbydene atmosfære.
Lystemperatur kan brukes til å få et rom til å føles varmere eller kaldere. I produksjonsmiljøer har det vært vanlig å benytte kaldt, hvitt lys framfor varmt, gult lys. Da øker produksjonen. Men når en bilselger skal sette seg i sofaen med en kunde, er det en annen stemning som ønskes enn den man har i en produksjonshall.

Key Account Manager Simon Sæther i Philips Lighting reiser rundt i Norden og gir råd om mulighetene til den nyeste belysningsteknologien. Her hos Lexus i Tønsberg. Foto: Nils Vanebo

LED gir muligheter

Bevisst bruk at de mulighetene som moderne belysningsteknologi gir, brer nå mer om seg.
– Vi ser det for eksempel i kontorbygg, skoler, barnehager og muséer, forteller Sæther.
«Kelvin change» er begrepet som brukes internasjonalt. For ca fire år siden var LED-teknologien kommet så langt med tilstrekkelig lysstyrke til å styre lys på denne måten.
LED-teknologien har gjort det atskillig enklere å styre og dimme belysning på denne måten.
LED har også den fordelen at den tenner umiddelbart. Med tradisjonell halogenbelysning kan det fort ta 15-20 minutter før det blir skikkelig lys.

Vi må avdekke hva som en kundens visjon for butikkene og hva de ønsker å oppnå og formidle

Gir råd og opplæring

Simon Sæther understreker betydningen av å lytte til kundens behov. Ulike kjeder har ulike konsepter.
– Vi må avdekke hva som en kundens visjon for butikkene og hva de ønsker å oppnå og formidle, sier han.
Sæther understreker betydningen av god opplæring ute hos kunden. De butikkansatte må kunne bruke og styre belysningen etterpå, ellers er det ikke noen vits.
Selv om Philips er mest kjent som produsent og leverandør av belysningssystemer, opptrer de tidvis også som rådgivere. For eksempel i tidlig prosjektfaser for bygg. Rett etter intervjuet med Kjedemagasinet skal Sæther videre, da som ren rådgiver hvor han viser fram forskjellige løsninger som kan tilfredsstille kundens behov.

Kjedene ruller ut ny teknologi

Philips har en rekke store retailaktører på sin kundeliste.
Kiwi har åpnet en rekke nye butikker med god miljøprofil. Her er strømforbruket er svært lavt, hjulpet av solceller og styringssystemer. Kiwi legger i sin markedsføring stor vekt på miljøaspektet.
Jysk har begynt utrulling av belysning basert på nyeste teknologi. I hver Jysk-butikk er det kun ett panel for betjening av lyset. De deler butikkene sine inn i soner. For eksempel trengs mindre lys der senger prøves ut. Lysmengden i butikken styres automatisk etter dagslyset.
Bensinstasjon-kjeden Q8 i Sverige var tidlig ute med å benytte LED både innen- og utendørs, med styringssystemer som er enkel å betjene for de ansatte.

Om Philips Lighting

Philips Lighting er verdensledende innen belysningsprodukter, systemer og tjenester. Deres forståelse for lysets positive effekt på mennesker og den brede teknologiske kunnskapen, gjør at de kan levere digitale belysningsløsninger som åpner opp for nye forretningsmuligheter, beriker opplevelsen for brukerne og hjelper til med å gjøre menneskers liv bedre. De henvender seg til både det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet, og selger mer energieffektiv LED-belysning enn noe annet selskap. De er ledende innen intelligente belysningssystemer og tjenester, og gjør nytte av Internet of Things (IoT) for å kunne gjøre belysningen til noe mer enn lys. De lar lyset forvandle hjem, bygninger og bymiljøer. I 2015 hadde de en omsetning på 7,5 milliarder euro og 36.000 ansatte i over 70 land.