Mens mange norske industribedrifter sliter i konkurransen med utenlandske lavkost-fabrikker, ser hverdagen adskillig lysere ut for de rundt 60 ansatte ved Schütz Nordic i Kongsvinger.

Kunder i hele Norden ønsker å kjøpe plastcontainerne som lages i Kongsvinger. For å dekke etterspørselen må de ansatte ved Schütz Nordic ta i bruk hvert minutt av døgnet – hele uka gjennom. Siden fabrikken ble etablert i 1999 med 15 ansatte og en omsetning på 15 millioner kroner, har både salgsvolumet og inntjeningsevnen økt jevnt og trutt.

Doblet resultatet

Eksempelvis vokste omsetningen fra ca 244 millioner i 2012 til 271 millioner i 2013, og i år er omsetningsmålet på 300 millioner kroner innenfor rekkevidde.
Resultatet ble nær doblet fra 10,5 millioner i 2012 til 19 millioner i 2013.
– Vi er godt fornøyd med utviklingen, og det er tydeligvis også vår tyske eier, sier administrerende direktør Erik Platek, og viser til at styret nylig har godkjent planer om kjøp og utvidelser av produksjonslokalene tilsvarende 40 millioner kroner.

Skal du vinne, er du nødt til å være vesentlig smartere eller bedre enn konkurrentene.

Investert for 170 mill

– Til sammen er det investert i utstyr og eiendommer for 170 millioner kroner siden 2010. Nå har vi nettopp kjøpt hele eiendommen på 26.000 kvadratmeter, som vi frem til i dag har leid av Siva. I tillegger planlegger vi å utvide bygningsmassen med 4.000 kvadratmeter. Vi følger en offensiv strategi, og eiernes investerings vilje er et tydelig signal på at Kongsvinger er med i de tyske fremtidsplanene, sier Platek.

Lagring under tak

De siste investeringene betyr at fabrikken kan øke lagerkapasiteten under tak dramatisk, noe som igjen forbedrer effektiviteten og høyner kvaliteten på produktene. – Vi bor i et land med kulde og mye snø store deler av året, mens konkurrentene våre slipper å bekymre seg for slike ting. Når vi snart kan lagre produktene under tak, slipper vi å bruke ressurser på å fjerne store mengder snø. Med andre ord får vi utlignet enda en konkurranseskjevhet.

– Jobbe smartere

For det er ikke bare klimaet som gjør det krevende for norske industribedrifter å konkurrere internasjonalt. De må også ta hensyn til skyhøye lønns- og produksjonskostnader, store avstander til markedet og en elendig infrastruktur.

– Med et skyhøyt kostnadsnivå, må norske bedrifter kort og godt jobbe smartere enn utlendingene, sier adm. dir. Erik Platek i Schütz Nordic.

– Ingen kan nekte for at vi har noen ekstra utfordringer her i Norge. Det kan sammenlignes med å stille til start på en hundremeter hvor resten av feltet får 30 meters forsprang. Skal du vinne, er du nødt til å være vesentlig smartere eller bedre enn konkurrentene.

Minst mulig overlates til tilfeldighetene

– Best på alle detaljer

– Løsningen er å fokusere på de tingene vi selv kan påvirke, ikke de ytre rammevilkårene, forklarer Platek, og ramser opp blant annet ny teknologi, systemforbedringer, kompetanse, arbeidsmiljø, kundeoppfølging og god interninformasjon.
– Ved å være best på alle detaljer, både i produksjonen og salg, blir dette i sum nok til at vi greier å innhente forspranget som konkurrentene har på kostnadssiden.

27 mil med containere

Fabrikken på Kongsvinger driver med noe så tradisjonelt som masseproduksjon av industriemballasje, eller
ulike typer plastcontainere for å si det enkelt.
– Produktene våre er ikke særlig avanserte eller teknologisk krevende å fremstille. Selv om kvalitet og utforming er viktig for kundene, konkurrerer vi først og fremst på pris, leveringsstabilitet og omdømme. Siden det ikke er så mye som skiller produktene på markedet, handler mye om å fjerne flaskehalser og være kostnadsbevisste.

Uwe Korb og de andre ansatte ved Schütz Nordic må bruke hele døgnet for å dekke salget av norskproduserte containere.

– Detaljene avgjør

–De ansatte oppfordres til å være våkne overfor alle mulige detaljer som kan løses mer rasjonelt eller kostnadseffektivt. Enten det dreier seg om smartere tilrettelegging av arbeidsstasjonene eller bedre organisering av produksjonslinjen, så har vi systemer og interne rutiner som fanger opp alle tanker om forbedringer. Minst mulig overlates til tilfeldighetene, sier Platek.

En rekke fra Oslo til Grimstad

I år transporteres 275.000 containere til kunder i hele norden. Over 4,2 millioner kilo plast og 11 millioner kilo stål, forvandles til moderne beholdere for alt fra medisiner og næringsmidler til olje og malingsprodukter. Plassert etter hverandre i en rekke ville antallet containere dekke strekningen Oslo – Grimstad. Kundelisten består blant annet av selskaper som Jotun, Statoil, Dynea, Idun Industri, Schlumberger, Denofa, Reicholdt og Unger fabrikker.

Må jobbe døgnet rundt

Etterspørselen etter containerne fra Kongsvinger, er blitt så stor at fabrikkmaskinene nå må tas i bruk hvert eneste minutt – hele uken gjennom.
– De ansatte har akseptert en fem-skifts ordning, som blant annet omfatter produksjon gjennom hele helga. Bedriften har en fantastisk prestasjonskultur hvor absolutt alle ser verdien av å gjøre en god jobb. De vet at jo smartere og mer effektivt vi greier å produsere, desto tryggere og mer lønnsom blir fremtiden vår, avslutter Platek.

Dette er Schütz Nordic

Historie: Opprinnelig Dynoplast (Dyno Industrier). Solgt i 1999.

Eier: Schütz Gmbh & Co. Kgaa

Beliggenhet: Kongsvinger

Ansatte: Ca 60 (inkl datterselskapet Schütz Allemballage AB i Sverige)

Bransje: Produksjon og salg av industriemballasje

Eksport: Ca 80 pst til nordiske kunder

Omsetning: 274 mnok (2013)