– Ingen gulv er vedlikeholdsfrie. Ytre påkjenninger vil alltid være ødeleggende for gulvets levetid. Derfor er PU-behandling genialt for å bevare utseendet, øke sliteevnen og forlenge gulvets levetid. Den økonomiske gevinsten er også viktig!

Det sier Espen Johansen i Miljøfyrtårn-bedriften Ren Service AS i Oslo.
– I de 25 årene som jeg og mange av kollegene mine har vært i denne bransjen, har vi alltid hatt fokus på kundenes behov. Da vi stadig erfarte at de de ble utfordret av slitte gulv som måtte slipes og byttes oftere enn ønskelig, ble det en stor revolusjon da vi for fire år siden kunne tilby PU-behandling, sier Johansen.
PU-behandlingen omfatter sliping, etter fiberreising, ny sliping og påføring av ett eller flere lag med Polyuretan. I tillegg til at utseendet på det slitte og skadde gulvet blir forbedret, forsterkes kvaliteten og glansen opprettholdes over tid.
– PU-behandling kan gjøres på alle typer tregulv, så vel lakkerte som oljede. Men også på for eksempel laminat, linoleum og vinyl. Gulv behandlet med polish må nullstilles før påføring. Polyuretan puster og er både sprit- og kjemikalieresistent. Vi mener produktet vårt er unikt når det gjelder å forbedre utseendet på brukte gulv og å styrke gulvets sliteevne. Ved ønske om fargeskifte på eksisterende gulv, kan det også gjøres. Vi lover kundene våre opp til fem års garanti, sier han.
– Er det også hygienemessige fordeler med PU-behandling?
– Ja, uten tvil. Med de jevne overflatene som filmen med Polyuretan gir, vil renholdet bli mer effektivt. Sår og riper vil dessuten bli tettet slik at grobunnen for bakterier og andre uhumskheter reduseres. Dette gir et bedre inneklima og arbeidsmiljø samtidig som det daglige renholdet blir mer kostnadseffektivt, sier Johansen.

Alle som vil holde gulvene sine fine over tid, og ha kontroll på utgiftene knyttet til dette, bør velge behandling fra første stund

May Brith Sårheim, leder for internservice i Gjensidige, er en av dem som har valgt PU-behandling fra Ren Service. Hun får ikke fullrost resultatet og den opplevelsen hun har hatt i det året som er gått siden 2.500 kvadratmeter med parkettgulv ble rehabilitert med opptil fem lag Polyuretan.
Gulvet fordeler seg over kantinen, styrerom, fellesarealer og trappene i hovedkontoret i Schweigaardsgate i Oslo. Dit flyttet Gjensidige inn i november i 2013.
– Vi fikk behov for vedlikehold av parkettgulvet. Jeg hadde hørt om PU-behandling og var nysgjerrig på hva det ville bety for driften vår. Jeg er ansvarlig for at bygget vårt hver dag er tilrettelagt med «clean desk and free seating» for våre nærmere ett tusen ansatte. Derfor er avstengning av kantine og fellesarealer et stort inngrep som må begrenses i tid, sier Sårheim.
Vel vitende om at tradisjonelt vedlikehold i form av sliping og lakkering ville ta like lang tid som PU-behandlingen, valgte hun sistnevnte løsning fra Ren Service.
– For meg handler det om å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av egen virksomhet. Rehabilitering av våre tregulv tar cirka 14 dager, og krever blant annet at kantinen tømmes og stenges. På grunn av slipestøvet må det også gjennomføres hovedrengjøring før kantinen åpnes igjen, sier Sårheim.
Fornøyd
– Utseendet på ethvert gulv er viktig, og parkett er i seg selv ekstra sårbart og derfor utfordrende å bevare fin. PU-behandling er isolert en større investering enn sliping og lakkering, men mindre kostnadskrevende over tid. Det skyldes at holdbarheten er bedre og at behovet for vedlikehold kommer sjeldnere. Nedetiden vår, med de kostnadene det blant annet er å opprette et midlertidig kantinetilbud, blir med andre ord kortere, sier Sårheim.
– Hvordan er gulvet ett år etter PU-behandlingen?
– I et så stort bygg med nærmere ett tusen ansatte er slitasjen generelt stor, men også ujevn. Trappene til andre og tredje etasje brukes mye, mens for eksempel styrerommet utsettes for liten slitasje. Generelt sett vil jeg si at gulvene har holdt seg svært bra, sier hun.

Dersom gulvet allerede er tatt i bruk, vil vi finne tilbake til tilnærmet ny finish i første behandling

– Kommunikasjon og oppfølging er to viktige elementer i vår drift. Derfor omfatter garantiprogrammet vårt regelmessige inspeksjoner av de gulvene vi har behandlet. På den måten følger vi hele tiden med på hvor det eventuelt er behov for tiltak, sier Espen Johansen.
Ifølge Sårheim viste ettårsinspeksjonen behov for tiltak enkelte steder, men både hun og Johansen understreker at dette ikke kom overraskende på noen av dem.
– Med så mange mennesker ut og inn, vil det alltid være noen som for eksempel har en stein under skoene eller at det skjer ulike former for uhell som ingen gulvmaterialer kan stå i mot, sier Sårheim.
– Den tette dialogen med Ren Service og deres tilstedeværelse gjennom inspeksjoner er for øvrig viktig for meg. Jeg har ingen mulighet til å følge med på et slikt detaljnivå, og med denne ordningen får vi hele tiden ivaretatt gulvet slik at eventuelle reparasjoner blir tatt før skaden utvikler seg, legger hun til.
Reduserte kostnader

PU-behandlingen omfatter sliping, etter fiberreising, ny sliping og påføring av ett eller flere lag med Polyuretan.
PU-behandlingen omfatter sliping, etter fiberreising, ny sliping og påføring av ett eller flere lag med Polyuretan.

Hos Gjensidige kom Ren Service inn først da gulvet skulle rehabiliteres for første gang etter at det var nytt et par år tidligere.
– Hadde jeg visst det jeg vet i dag da byggeprosessen pågikk i forkant av innflyttingen i 2013, ville jeg sørget for PU-behandling allerede før parkettgulvet ble tatt i bruk. På den måten kunne vi ventet lenger før første rehabilitering måtte finne sted, noe som ville redusert kostnadene våre knyttet til nedetid i kantinen og stenging av fellesarealer, sier Sårheim.
– Mange produsenter fabrikkbehandler gulvene sine med Polyuretan eller andre midler og hevder at de er vedlikeholdsfrie. Jeg har aldri opplevd at noen av disse legger flere lag enn oss – og også våre PU-behandlinger må vedlikeholdes etter noen år. Derfor er det ingen som har dekning for å påstå at et gulv er vedlikeholdsfritt, sier Johansen.
– Hvorfor anbefaler du PU-behandling allerede før et gulv tas i bruk?
– Alle som vil holde gulvene sine fine over tid, og ha kontroll på utgiftene knyttet til dette, bør velge behandling fra første stund. Da unngår de i all vesentlighet skader, de har vår garanti og vil hele tiden bli fulgt opp, sier Johansen.
– Dersom gulvet allerede er tatt i bruk, vil vi finne tilbake til tilnærmet ny finish i første behandling. Men hadde gulvet blitt behandlet før bruken startet og rommene var innredet, ville tiden frem til første behandling vært mye lenger. Det handler om kostnader som er verdt å ta med i beregningene, smiler Espen Johansen.

– Som lakkforsegling på en bil

Akershus fylkeskommune velger alltid PU-behandling på gulvene både når de etablerer nye eller rehabiliterer gamle tannklinikker.
– PU-behandling kan sammenlignes med lakkforsegling på en bil. Det er ingen tvil om at gulv som er etterbehandlet med polyuretan holder seg blanke og fine mye lenger enn de som ikke er det. Min erfaring er at dette også gjelder for gulv som allerede er PU-behandlet fra fabrikk.
Vi ønsker å forbedre de nye gulvene, ikke nødvendigvis fordi de er for dårlige. Derfor velger vi å PU-behandle både nye og gamle linoleums- og vinylgulv uavhengig av om de er fabrikkbehandlet.
Det sier økonomi og administrasjonssjef Frank-Robert Nyheim Akershus fylkeskommunes tannhelsetjeneste.
Han mener at gulv er en viktig del av helhetsinntrykket i ethvert lokale. Derfor aksepterer han ikke å ha en standard på gulvbeleggene i tannklinikkene som ville blitt stygt kort tid etter tradisjonelt vedlikehold.
– For oss i tannhelsetjenesten som håndterer sprit til instrumentrenhold, er det dessuten en viktig egenskap at PU-overflaten tåler spritsøl, sier Nyheim.

Fordeler med PU:
* Slitesterkt.
* Enkelt vedlikehold.
* Redusert skade på karmer, lister og annet inventar.
* Redusert driftsstans.
* Miljøvennlig. Tilfredsstiller Insta 800.

Dette er Ren Service AS
Ren Service AS har nødvendig kompetanse for å løse alle typer serviceoppdrag innen sine fagfelt i divisjonene: Renhold, eiendomsservice og fasade.
* Erfaring fra 1992
* Omsetning i 2015: NOK 39.064.000,-
* Resultat i 2015: NOK 3.743.000,-
* Ambisjoner: Omsetning i 2020: NOK 100.000.000,-
* Vekstområde: Østlandet
* Antall ansatte: 135
* Hjemmeside: www.renservice.no