Norsk Vektertjeneste har for lengst parkert samtlige eksosbiler og kjører nå utelukkende biler som går på strøm. Dette har til sammen gitt en økonomisk drifts-gevinst på én krone per kjørte kilometer, som i høst passerte en halv million.

– Å kjøre el-bil er i seg selv ingen stor kunst. Men hver enkelt sjåfør har fra før sin egen kjørestil, som kan være utfordrende å endre. Jeg er imponert over de ansatte som i løpet av kort tid ble «mykere» sjåfører til fordel for så vel samfunnets miljøregnskap som Norsk Vektertjenestes driftskostnader, sier daglig leder Rolf Thorkildsen.
Og nettopp kjørestilen er ifølge Thorkildsen helt avgjørende hvis økonomisk gevinst skal oppnås i tillegg til alle miljøfordelene som elbil-overgangen har medført.
– I begynnelsen var ikke alle like flinke, men nå er det merkbart hvor smidige samtlige vektere er blitt. Det handler mye om holdninger. Blant annet er det viktig hele tiden å la hjulene rulle, noe som krever planlegging og tilrettelegging i kryss og ved køkjøring. Begge deler har faktisk har mye å si for strømforbruket. I tillegg til at det handler om å nyttiggjøre seg bilens evne til selv å produsere strøm, er det viktig å være bevisst den høye kostnaden som er forbundet med oppstarten for å få hjulene til å gå rundt hvis de først har stått stille, sier han.
Den dagen Norsk Vektertjeneste fikk levert sin første el-bil, var Thorkildsen nær ved å terminere hele planen om miljøsatsing på bekostning av de gamle eksosbilene. Årsaken var at el-bilen allerede var tom for strøm etter tre og en halv mil.
– Der og da var jeg fast bestemt på å levere tilbake el-bilen og fortsette med dieselbiler. Forklaringen på den oppståtte situasjonen var nærmere 30 minusgrader kombinert med urutinert kjørestil. Jeg er glad jeg ikke dro rett tilbake til Birger N. Haug med bilen der og da. Avgjørelsen om å gi det en mulighet til, gjorde at vi i dag kan være stolte over å være det eneste sikkerhetsselskapet med bilpark som uten unntak kjøres med elektrisk kraft, sier Rolf Thorkildsen.

I dag betaler vi cirka 1.000 kroner i måneden i strøm per bil mot dieselutgiftene som tidligere var på 30.000 kroner i måneden

Etter to og et halvt år med el-biler i kjøretøyparken, hvorav halvannet har vært helelektrisk, hevder han at den økonomiske besparelsen er enorm. De reduserte bilkostnadene som firmaet gleder seg over, gir han i vesentlig grad vekterne den største delen av æren for. De er ifølge sjefen blitt svært defensive i trafikken og bevisste på hvilken kontinuitet som kreves når det gjelder lading.
– Vi må erkjenne at læringskurven var bratt i starten, men de viste stor interesse fra første stund. Hele tiden har samtlige jobbet målrettet for å lære seg teknikker i trafikken som gjør kjøringen mest mulig økonomisk, sier Thorkildsen.
– Det er også helt avgjørende at blant annet valg av tidspunkt for lading skjer på en rasjonell måte ut fra den tjenesten som skal utføres på hvert enkelt skift. Uavhengig av om det nærmer seg tomt eller ikke, handler det om å fylle opp igjen med strøm så fort det finnes en ladestasjon i umiddelbar nærhet. På den måten unngår sjåføren at det blir «krise» og akutt behov for ekstrakjøring til et tilgjengelig strømpunkt. Det har forresten aldri skjedd at noen av bilene våre har gått tomme for strøm under kjøring, legger han til.
Norsk Vektertjeneste har lademulighet hos noen av kundene sine, og benytter i tillegg egne og andre offentlige ladestasjoner. I mange tilfeller bytter også vekterne til en fulladet bil når de er innom kontoret, sier Thorkildsen.
Beregninger som Norsk Vektertjeneste har gjort gir ikke noe fasitsvar, men Thorkildsen mener helt klart at de aller fleste faktorer er inkludert når han antyder å ha spart en halv million kroner – nærmere bestemt én krone per kjørte kilometer.
Proffselger Ole-Johnny Aas hos Birger N. Haug i Follo er mannen som har solgt el-bilene til Norsk Vektertjeneste. Seks av dem er Nissan Leaf, mens den sjuende er en Nissan e-NV200 Evalia.
– Jeg er lang-pendler selv, og har i flere år kjørt Nissan Leaf. Regnestykket og de ulike faktorene som Norsk Vektertjeneste legger til grunn er i tråd med mine egne erfaringer, sier Aas.
Rolf Thorkildsen bruker elektroniske kjørebøker fra Abax i kombinasjon med kjørecomputeren i bilene. Dette gir han detaljert oversikt over hvem som har kjørt hvilken bil til enhver tid, og hvor bilene har vært.
– Ved hjelp av disse systemene får jeg blant annet oversikt over ladestrukturen på hvert enkelt kjøretøy. Det er godt å ha når fremtidig tjeneste skal planlegges, sier Thorkildsen.

(7991) Oskar A. Libæk i Nissan Nordic Europe gleder seg over hver eneste krone Norsk Vektertjeneste sparer ved å bruke elbiler.
Oskar A. Libæk i Nissan Nordic Europe gleder seg over hver eneste krone Norsk Vektertjeneste sparer ved å bruke elbiler.

Tidligere hadde vi hver enkelt bil stort sett i fem år. Da var de i realiteten ikke verdt noe. Det hendte også at vi måtte betale som følge av betydelig skadeomfang da leasing-bilene ble levert inn. Verkstedregningene var dessuten ofte svært høye. Erfaringen hittil tilsier at hver service vi har på el-bilene er cirka 15.000 kroner billigere enn prisen vi betalte for hvert verkstedbesøk med eksosbilene, sier Thorkildsen.
– 15.000 kroner? Det er mye!
– Ja, men det er en kjensgjerning at selve servicen er mye, mye billigere på el-biler enn tradisjonelle biler. Samtidig har vi nesten ikke karosseriskader nå. Det skyldes at bilene har et nivå på standardutstyret som gjør dem enklere å manøvrere. Alle bilene har blant annet ryggekamera, de er mindre i størrelse enn de gamle – og vekternes defensive kjørestil påvirker også positivt i karosserisammenheng. Det er dessuten imponerende hvor minimalt det har vært med feil på bilene fra fabrikkens side. Sammenlignet med erfaringene fra før, er dette ikke noe å snakke om i det hele tatt, sier Thorkildsen.
– Hva mer er med på å bidra til de betydelige besparelsene el-bilene medfører?
– Drivstoffkostnadene er dramatisk redusert og utgjør den absolutt største forskjellen. I dag betaler vi cirka 1.000 kroner i måneden i strøm per bil mot dieselutgiftene som tidligere var på 30.000 kroner i måneden. Bompengefritaket gir oss en besparelse på cirka 10.000 kroner i måneden og den reduserte årsavgiften bidrar også positivt, sier Thorkildsen.
Norsk Vektertjeneste har dessuten mottatt tilskudd på hele 60.000 kroner for sine seks ladestasjoner. Med fradrag av tilskuddet har kostnaden for disse stasjonene vært 50.000 kroner.
– Nå er vi dessuten med i et prosjekt som heter Skattefunn. Dette varer til 2017 og forplikter oss til å gjøre tall og statistikker tilgjengelige for myndighetene til bruk i deres elbil-satsning i årene som kommer. For det arbeidet dette påfører oss, blir vi tilgodesett med 1,3 millioner kroner, sier Rolf Thorkildsen.

Daglig leder Rolf Thorkildsen i Norsk Vektertjeneste og proffselger Ole-Johnny «tanker» strøm på en av sikkerhetsselskapets el-biler.
Daglig leder Rolf Thorkildsen i Norsk Vektertjeneste og proffselger Ole-Johnny «tanker» strøm på en av sikkerhetsselskapets el-biler.

Norsk Vektertjeneste var nominert til Oslo kommunes miljøpris i 2014 og anses av Norsk elbilforening å være en foregangsbedrift når det gjelder el-bilsatsning.
Samtidig som Rolf Thorkildsen er stolt av det bedriften har fått til, er også Ole-Johnny Aas i Birger N. Haug svært tilfreds med Norsk Vektertjenestes fokus på el-biler.
– For oss og Nissan Norge betyr det enormt mye at et helt firma har valgt å satse på el-biler fremfor eksosbiler. De er blitt et forbilde for andre og en svært viktig referansekunde for oss. Rolfs erfaringer kan vi nyttiggjøre oss i arbeidet med å bli bedre helt fra forhandlerleddet, via importøren og tilbake til produksjonslinjene i fabrikken. Kompetansen og erfaringene vi begge sitter med gjør at vi har forutsetning for å kunne spille hverandre gode, sier Ole-Johnny Aas.
– Det eksisterer utrolig mange meninger om el-biler, og faktakunnskapen til enkelte er så som så. Derfor er Norsk Vektertjeneste og andre store kunder verdifulle når de deler elbil-kunnskapen de har fått gjennom praktisk bruk, slik Rolf Thorkildsen gjør. At Norsk Vektertjeneste har fått spesielle oppdrag fra miljøbevisste kunder, blant annet er en stor norsk aktør i dagligvaremarkedet, er et viktig signal, legger Aas til.
Ifølge Oskar A. Libæk i Nissan Nordic Europe er el-bilene, og spesielt Nissan Leaf i hans portefølje, godt egnet for vektertjeneste i lagerhaller og større innendørs industrianlegg hvor vekteren skal inspisere for eksempel lagerhaller.
– Null utslipp og liten bil gjør at det er mulig å kjøre inne i blant annet lagerhaller. Dette kan være tidsbesparende og gi åpning for nye bruksområder for el-bilene. De er jo også lydløse i motsetning til eksosbilene, sier Libæk.
– Det finnes eksempler der vi med bil har kommet helt inntil taggere slik at de ble tatt på fersken. De har alle uttrykt overraskelse fordi de ikke hørte bildur, legger Thorkildsen til.

– Fortjener honnør

Norsk Vektertjeneste er et forbilde når det gjelder bruk av el-biler i næringslivet. Generelt går salget til næringslivet tregt, spesielt innen varebilsegmentet, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
Hun poengterer at Norsk Vektertjeneste er et eksempel på at det faktisk går fremover, og at det også for næringslivet er mulig å bruke el-bil fremfor eksosbiler.
– Jeg håper andre tar etter dem og satser like positivt som Rolf Thorkildsen har gjort. En stor honnør til han og kollegene, sier Bu.
Ut fra Norsk Vektertjenestes egne beregninger var dieselforbruket på selskapets gamle biler rundt regnet én liter diesel per mil. Norsk elbilforening opplyser at utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO2 per liter. Det innebærer at Norsk Vektertjeneste har bidratt til en CO2-reduksjon på cirka 133.000 tonn i tillegg til lokale utslipp som det er vanskelig å beregne.

Panteordning

– Beregnet levetid for batteripakken på en Nissan Leaf er ti år. Vi har en panteordning som gjør at den gamle pakken kan leveres inn ved kjøp av ny. Alle batteripakkene som returneres blir brukt i industribygg og andre steder hvor de fortsatt kan fungere bra. Til slutt brukes de som depot for overskuddsstrøm fra vind- og havkraft, sier Oskar A. Libæk i Nissan Nordic Europe.
Hver batteripakke i bilene som Norsk Vektertjeneste har består av 192 battericeller. Disse sitter i 48 moduler, og hver av disse kan ifølge Libæk kontrolleres separat. Hele moduler eller enkeltceller kan byttes ut om det blir nødvendig. I løpet fire år har kun to batteripakker i 45.000 solgte biler blitt skiftet ut som følge av tekniske utfordringer.
– Vi har for eksempel taxisjåfører som har kjørt 175.000 kilometer uten å oppleve kapasitetstap på batteriene. En ny batteripakke koster 5.000 Euro ved innbytte av den gamle. Uten innbytte er prisen 6.000 Euro.